Konstruktionsdetaljer

 

23.  Testgrupp 1 innehåller följande komponenter:

 

I                 Dådkraft                       (15)

II                Skärpa                          (1)

III                Försvarslust                 (1)

IV               Kamplust                      (10)

V                Nervkonstitution           (35)

VI               Temperament                (15)

VII               Hårdhet                         (8)

VIII             Tillgänglighet               (15)

 

 

IX                  Sammanfattande omdöme efter första test.

Koefficientsumma:100; gruppkoefficient:2,5; delvärdeskod IX.

Egenskapskoefficienterna framgår av bilaga 1. (ovan inom ())

 

 

24.  Testgrupp 2 omfattar komponenterna

 

X                   Förighet                               (5)

XI                  Hörselsinne                          (2)

XII                 Luktsinne                             (3)

XIII               Sammanfattande omdöme för grupp 2.

 

Koefficientsumma:10; gruppkoefficient:2; delvärdeskod XIII.

Egenskapskoefficienterna framgår av bilaga 1. (ovan inom ())

 

Grupp 3 - 6

___________________________________

HundI 1970 sammanfattar de bestämmelser och urval för testning av Arméns och Polisens hundar. Handlingen utgör fortfarande grunden för L- och Mentaltest.

Initiativtagare var Hilmer "Jocke" Johansson. Man började testa hundar försöksvis i mitten på 40-talet. Mentaltesten utveckla-des under 50- och 60-talen. Ingrid Tapper uppger i sin bok Hundens Mentalitet att i projekt HS ingick bland andra Sven Järverud,  Gunvor af Klintberg-Järverud, Per-Erik Sundgren, Lars Fält och Curt Blixt.

Arméns Hundinstruktion 1970 Lämplighetstest

1970 års upplaga På Uppdrag av Chefen för armen

G Peyron

Chef sekt 2/överste

                                  /Håkan Hallgren

//OBS! Denna text är hämtad från Boken ”Hund1 1970”

 

Avskrift gjord av Patrik Andresen

 

 

 

 

Copyright Patrik Och Ingela © 2008