Tjänstehund

 

Väktare med hund

Väktarhunden

Tjänstbarhetsprov 1 polis

Tjänstbarhetsprov 2 polis

Tjänsbarhetsprov 3 polis

Kod och värdetabeller L-test

Kravprofiler

 

RPS Fap 579 

579-2 Föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och

förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

(RPSFS 2006:15)

 

RPS Fap 214

214-1 Föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet (RPSFS 2003:2)

 

    214-2 Föreskrifter och allmänna råd om prövning av Polisens hundar (RPSFS 2000:5)

 

    214-3 Föreskrifter och allmänna råd om polisens bombhundverksamhet (RPSFS 1989:12)

 

    214-4 Föreskrifter om prövning av narkotikahundar (RPSFS 2000:6)

    214-5 Föreskrifter om prövning av fjällräddningshundar (RPSFS 2000:7)

 

    214-6 Föreskrifter om prövning av vissa hundar för eftersök av försvunna personer (RPSFS 2000:8)

 

    214-7 Föreskrifter om prövning av kriminalsökhundar (RPSFS 2003:1)

 

 

Copyright Patrik Och Ingela © 2008