Etolog Erik Wilsson säger:

 

 ”Dominans är en beskrivelse av ett statusförhållande mellan två individer. Ett dominansfärhållande förutsätter alltid samtidig uttryck for dominans, respektive underkastelse, det sista är inte minst viktigt, men blir ofta förbisett. I ett klart etablerat dominansförhållande förekommer få aggressiva signaler mellan de inblandade parterna, det gäller både förhållande mellan hund – hund eller hund – människa. I en vargflock finns inte något som kan liknas vid en dressyrsituation dvs. att flockledaren kommenderar en medlem till att hämta ett ben f.eks. Det som därimot sker är den sociala uppmärksamheten de ranghöga individerna alltid blir utsatt för. Flockledarens uppträdande och initiativ blir föremål  för en helt annan uppmärksamhet än de ranglåga individerna. I begreppet ledarskap lägger vi därför in begrepp som initiativslust och konsekvens vilket ytterligare ger uttryck för förarens dominans och auktoritet.. Förarens relativa statusförhållande mot hunden påverkar därför hundens uppmärksamhet. Hunden blir mer uppmärksam mot föraren och därmed mer lättpåverkbar – i positiv eller negativ riktning.  Därför ger ledarskapet en ny dimension över dressyren .  Ledarskapet ger oss en möjlighet till att visa glädje och missnöje.  Utan ledarskap blir orden  ”bra” och ”nej” tomma och innehållslösa"

 

Denna text är fritt översatt till Svenska av Patrik Andresen.

Orginaltext finns att tillgå på denna webbsida:   

 http://www.aktivhund.no/voff.asp?id=14                      

Copyright Patrik Och Ingela © 2008